Konwencja CMR

Konwencja CMR jest aktem prawnym, który umożliwia wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Ta umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów (CMR) została podpisanaw1956 roku w Genewie, zaś ratyfikowana w Polsce – w 1962 roku.

Do konwencji CMR przystąpiły już niemal wszystkie kraje europejskie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania,Jugosławia, Estonia, Białoruś, Francja, Grecja, Szwecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Bośnia i Hercegowina,Mołdawia, Niemcy, Węgry,  Norwegia, Litwa, Polska, Portugalia,Rumunia, Czechy, Słowacja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Hiszpania,Włochy, Rosja.Nie stosuje się jej do przewozów dokonywanych na mocy odrębnych,międzynarodowych konwencji pocztowych, a także do przewozów zwłok bądź też do przewozów ładunków należących do przesiedleńców.

Konwencja CMR ujednolica:

 • dokumentację przewozową,
 • przewozy wykonane przez następujących po sobie przewoźników,
 • warunki umowy o przewóz drogowy towarów,
 • odpowiedzialność przewoźnika,
 • tryb skarg oraz reklamacji,
 • roszczenia wynikające z przewozu.

Stosuje się ją w przypadku wszystkich umów o zarobkowy przewóz towarów pojazdami, jeśli miejsce dostarczenia ładunku i miejsce przyjęcia towaru do przewozu są w dwóch różnych państwach, a co najmniej jedno z nich przystąpiło do Konwencji. Dzieje się to niezależnie od narodowości stron umowy oraz ich siedziby, miejsca zamieszkania. Ponadto korzysta się z niej również wtedy, gdy rodzaje przewozów uwzględnionych w Konwencji wykonują państwa,organizacje bądź instytucje rządowe.

Umowa ta reguluje:

 • warunki wydania towaru odbiorcy,
 • odpowiedzialność przewoźnika za dokumentację,
 • odpowiedzialność nadawcy wobec przewoźnika,
 • odpowiedzialność przewoźnika za ładunek,
 • reklamacje, roszczenia wynikające z przewozu,
 • prawa nadawcy, a także odbiorcy do rozporządzania towarem,
 • możliwość odmowy przyjęcia ładunku,
 • zasady postępowania przewoźnika z nieodebranym ładunkiem.

Dzięki konwencji CMR zyskuje się dokument zawarcia umowy przewozu, czyli list przewozowy CMR.

Zanim przewoźnik przyjmie towar do przewozu zobowiązany jest ondo sprawdzenia stanu towaru wraz z jego opakowaniem, a także poprawności danych listu przewozowego z ilością egzemplarzy, ich numerów oraz cech.

Napisz komentarz

TOP