Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego stanowi wyspecjalizowaną,umundurowaną i uzbrojoną formację. Jest to służba cywilna, mimo iż posiada prawo użycia broni oraz środków przymusu (tak samo jak służba mundurowa). Inspektorzy transportu drogowego...

5 grudnia 2022
Konwencja ADR

Konwencja ADR to europejska umowa dot. międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Sporządzono ją w Genewie dnia 30 września 1957 roku. Polska ratyfikowała tę konwencję w 1975 roku. Obowiązuje ona...

5 grudnia 2022
Konwencja AETR

Konwencja AETR to europejska umowa dot. pracy załóg pojazdów, które wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Sporządzono ją 1 lipca 1970 roku w Genewie, a weszła ona wżycie 6 lat później....

5 grudnia 2022
Konwencja ATP

Konwencja ATP to międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także odnosząca się do specjalnych środków transportu dopasowanych do tych przewozów. Sporządzono ją w Genewie...

5 grudnia 2022
Konwencja CMR

Konwencja CMR jest aktem prawnym, który umożliwia wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Ta umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów (CMR) została podpisanaw1956 roku w Genewie, zaś ratyfikowana w Polsce –...

5 grudnia 2022
Konwencja TIR

Konwencja TIR jest to porozumienie celne, które dotyczy międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR.Umowa ta została sporządzona w Genewie 14 listopada 1975 roku.Zaczęto ją stosować już po zakończeniu...

5 grudnia 2022
Tachograf

Tachograf to urządzenie pomiarowe, które łączy w sobie funkcje zegara i prędkościomierza. Rejestruje i zapisuje on w funkcji czasu: Chwilową prędkość pojazdu. Przejechaną przez pojazd drogę. Czas prowadzenia pojazdu....

5 grudnia 2022
Umowa INTERBUS

Umowę INTERBUS dot. międzynarodowego okazjonalnego przewozu pasażerów autokarami i autobusami podpisano 11 grudnia 2000 roku w Brukseli. Zaczęła ona obowiązywać w Polsce od kwietnia 2003 roku.Celem tej umowy jest:...

5 grudnia 2022
Uprawnienia do przewozu osób

Żeby zdobyć licencję na międzynarodowy przewóz osób, należy złożyć odpowiednie dokumenty do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wniosek o uzyskanie uprawnień do przewozu osób zawiera: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę, adres,...

5 grudnia 2022
Autobusy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

Indywidualny transport osób niepełnosprawnych to dosyć proste zagadnienie w porównaniu z transportem zbiorowym. W pierwszym przypadku sam zainteresowany może nabyć dostosowany do niego pojazd, a poruszając się po mieście...

5 grudnia 2022
TOP